Gradnja kuće Ispis
Ponedjeljak, 16 NOVEMBER 2009 01:00

Najčešća pitanja budućih kućevlasnika i onih koji to planiraju postati je prosječna cijena gradnje kuće za roh bau izvedbu ili po sistemu gradnja kuće "ključ u ruke".

Na ovo pitanje se može općenito odgovoriti, ali je potrebno znati barem ovirnu kvadraturu željene površine te da li je u sklopu kuće podrum odnosno o kakvom projektu se radi.

Generalno, cijena gradnje kuće za grubi roh bau može iznositi od 200€/m2 pa do 300€/m2, te od 300 do 400 €/m2 za visoki roh bau.

Za izradu objekta "ključ u ruke" najčešće se spominje iznos od 500 do 650 €/m2, a cijena uvelike ovisi o konstrukciji kuće, materijalima, ali i ugrađenoj opremi, instalacijama, tipu krovišta itd.

Ukoliko želite točan izračun cijene gradnje Vašeg objekta, molimo da pošaljete troškovnik ili glavni projekt na temelju kojeg možemo izračunati precizniju cijenu.

Oni koji nemaju troškovnik odnosno tek su u fazi idejnog rješenja, mogu na temelju nacrta, skice ili idejnog projekta zatražiti procjenu cijene gradnje, gdje možemo dati okvirne informacije ukoliko se radi o području naše županije. Kod procjene troškova gradnje bez troškovnika, postoji mogućnost velikih odstupanja, te informacije prikupljene na taj način nisu preporučljive kao temelj za donošenje daljnjih odluka.